Ustalenie ojcostwa

Jeśli mamy dylemat związany z tym, że ojciec dziecka nie chce przyznać się do tego, że spłodził z kobietą dziecko, możemy wystąpić do sądu z wnioskiem o ustalenie ojcostwa. Czasami to sami ojcowie występują do sądu o ustalenie ojcostwa nad dzieckiem, które faktycznie jest ich, ale co do których matka pozbawia ich praw zabraniając jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem w imię tego, że sama matka ma konflikt z ojcem. Ustalenie ojcostwa jest sensu stricte oświadczeniem ojca, że dziecko należy do niego. trudno jest jednak uzyskać czasami takie oświadczenie ze strony ojca. Takie oświadczenie powinno być potwierdzone przez matkę dziecka. Czasami matka sama nie jest pewna kto jest ojcem jej dziecka i wtedy potrzebne są badania DNA stwierdzające podobieństwo miedzy dzieckiem a ojcem. Oświadczenie o tym, że jestem ojcami, a kobiety, że są pewne, że to jest ojciec jej dziecka powinno zostać przedłożone w urzędzie stanu cywilnego albo też przed sądem opiekuńczym. Każdy musi złożyć takie stwierdzenie po tym jak rodzi się dziecko i ma na to trzy miesiące.

Comments are closed.