Przygotowanie pacjentów do terapii

Jeśli formujemy grupę terapeutyczną na terapię grupową, powinniśmy przygotować wcześniej pacjentów, bo to bardzo skutecznie podwyższa efektywność późniejszych oddziaływań terapeutycznych. Terapia grupowa ma największe powodzenie wtedy, kiedy grupa terapeutyczna jest jednorodna, czyli kiedy spotykają siwe osoby o podobnym zaburzeniu, ale o innych osobowościach. Wtedy mogą spojrzeć na przeżywane przez siebie problemy z nowej perspektywy, co jest niejako pewnym poszerzeniem pola walki i jest w gruncie rzeczy uzdrawiające. Ponadto na to, jaka będzie skuteczność terapii grupowej wpływa to, czy pacjent ma kontakt z rzeczywistością. Praktycznie rzecz biorąc od Terapia grupowa odsuwa się pacjentów, którzy mają słaby kontakt z rzeczywistością i czeka się, kiedy taki pacjent wróci do żywych. Warto wytrenować ponadto pacjentów przed poddaniem ich oddziaływaniom terapeutycznym. Jest to działanie polegające na uświadamianiu im tego jakie znaczenie ma dla nich proces terapeutyczny i co oznaczać dla nich będzie wchodzenie w interakcje podczas terapii.

Comments are closed.