Przyczyny poronienia

Według statystyk aż co siódma ciąża, która została rozpoznana, ulega poronieniu. Jeszcze więcej jest ciąż, które zostały samoistnie zniszczone, ale nigdy o nich kobieta ani nikt z otoczenia nie wiedział .Czasami bowiem dochodzi do zaludnienia, ale tak naprawdę nie było szans na utrzymanie się dziecka w organizmie kobiety i ciąża samoistnie zostaje usuniętą. Nie da siwe wtedy mówić o etyce, bo jest to zwykła fizjologia i nie ma w tym winy kobiety. Ewentualnie jej organizm był zbyt słaby do utrzymania ciąży i wtedy co bardziej moralni księża mogą mówić,że gdyby kobieta bardziej o siebie dbała, to mogłaby nie stracić dziecka. Jednak nikt o zdrowych zmysłach nie powinien obwiniać nikogo o fizjologiczne wydalenie zarodka. Jeśli poronienie następuje nawet w późniejszych czasie, kiedy kobieta już przygotowuje się na odebranie dziecka, również przyczyną poronienia nie musi być wina kobiety. Czasami odpowiedzialne są za to rozmaite czynniki genetyczne, ale także styl życia i czynnościowe czynniki w obrębie układu rozrodczego.

Comments are closed.