Poronienie

Kobieta, której ciąża uległą poronieniu, musi zostać dokładnie oczyszczona ze wszelkich pozostałości po ciąży. Wszystko, co zostaje w niej po zarodku, który został częściowo naturalnie wydalony morze w przyszłości być źródłem zakażeń. Istnieje niestety bardzo wiele przypadków niecałkowitego osunięcia tkanek zarodka i następujących później po tym powikłań przy następnych ciążach. Zresztą, istnieją czasami zgony spowodowane niecałkowitym lub niedokładnym wyłyżeczkowaniem kobiety. Poronienie niemal zawsze jest wyczuwalne przez kobietę i zgłasza się ona natychmiast po tym do lekarza. Jeśli jednak czasami staje si tak, ze kobieta do końca nie wie, że jej dziecko umarło i znajduje się ono nadal w łonie, wtedy dochodzi raczej do tak zwanego obumierania zarodka, a nie do Poronienie. W medycynie jest to duża różnica, dla matki jednak różnicy praktycznie nie ma, bo w obu przypadkach chodzi o to, że dziecko nie żyje i to jest ten największy skutek. W przypadku większego płodu można jednak bardzo często poznać, że dziecko jest martwe, bo nie rusza się a brzuch nie rośnie.

Comments are closed.