Medyczne przyczyny poronień

Istnieje szereg medycznych czynników, które prowadzą wprost do poronienia. Po pierwsze, są to rozmaite wady genetyczne płodu. dzieje się tak wtedy najczęściej, kiedy jeden z rodziców przekazał dziecku niedostateczną ilość chromosomów potrzebnych do podtrzymywania normalnych funkcji życiowych przez zarodek. Czasami przyczyną jest anatomiczna budowa szyjki macicy – niektóre kobiety mają naturalnie zmieniony jej kształt, a jeszcze inne są w grupie ryzyka ze względu na to, że odbywały się u kobiety operacje związane z naruszaniem szyjki macicy. Niekiedy powstają spontaniczne mutacje DNA. Czasami też powstaję liczne zaburzenia łożyska i pępowiny. Inne czynniki doprowadzające do poronienia to konflikty serologiczne. Zdarzają się one w naturze dość często, jednakże bardzo rzadko dochodzi do niewykrywania takiego konfliktu. Kiedyś dzieci z takiego konfliktu umierały, dziś mogą swobodnie się rozwijać, wystarczy tylko podawać matce przez cały okres ciąży odpowiednie zastrzyki i lekarstwa.

Comments are closed.