Leczenie depresji

Leczenie depresji w psychoterapii grupowej polega na tym,  że pacjent uczy się zmieniać niektóre aspekty swojego myślenia, bowiem własne założenia niekiedy bywają zgubne i prowadzą nas wprost do depresji. Poza tym pacjent podczas oddziaływań terapeutycznych ma szansę na umiejętność włączania do swojej aktywności te działania, które są dla niego przyjemne. Trzeba niekiedy w życiu nauczyć się działać dobrze jakościowo i wypełniać swoją codzienność przyjemnościami, które są dobre jakościowo, a jednocześnie nie prowadzą do ugruntowania w sobie postawy hedonistycznej. Poza tym pacjent podczas psychoterapii depresji uczy się relaksować. Osoby w depresji żyją czasami w ciągłym napięciu, którego nie da się usunąć i to prowadzi je do tego, że odczuwają one cały czas niedostatki energii. Poza tym, co najważniejsze, Leczenie depresji poprawiają stale ilości i jakość społecznych interakcji, w które wchodzą. Poza skończeniu terapii, czyli po nabyciu tych umiejętności, pacjenci muszą jeszcze spotykać się w grupie, aby podtrzymywać zaszłe w nich zmiany.

Comments are closed.