Jak czuje się dziecko podczas porodu

Dziecko, które rodzi się, zazwyczaj jest odpowiednio przez naturę przystosowane do tego procesu. natura wyposażyła nas jako ludzi do rodzenia się w ten sposób, że kiedy przychodzimy na świat, nasze serce bije wolniej, nasze mięśnie naprężają się, a jednocześnie dochodzi do pewnego rodzaju sparaliżowania ruchów, dzięki czemu niemożliwe jest wykonywanie bezwarunkowych odruchów, które mogłyby w czasie wydostawania się człowieka przez szyjkę macicy podrażnić i macicę i jego samego. Takie parametry nasze, jak spowolnienie akcji serca oraz oddechu pozwalają zaoszczędzić naszą energię na czas porodu. Dopiero kiedy hormony odpowiedzialne za takie parametry organizmu zaczynają się ulatniać, zaczynamy żyć – bierzemy pierwszy oddech, serce zamyka obieg zahaczając o płuca, czego nie było jeszcze w życiu płodowym. Zaczynamy też wtedy płakać. Dziecko w czasie porodu jest silnie stymulowane przez skurcze macicy. dziecko odczuwa takie skurcze jak silny masaż oddziałujący na całe ciało. Dzięki tym skurczom połączenia nerwowe uaktywniają się.

Comments are closed.