Funkcjonowanie dziecka z ADHD

Dziecko z ADHD jest pobudzone, często biega, krzyczy i nie myśli o tym, co robi, a to niestety prowadzi do wielu wypadków. Dziecko takie jest zazwyczaj dość powierzchowne w swoich uczuciach i emocjach. Może jednego dnia płakać sowicie nad swoim zmarłym chomikiem, a nie zwrócić uwagi na to, jak tydzień później umiera mu babcia. Dotyczy to również starszych dzieci i taka nieadekwatność w reagowaniu jest niezrozumiałą dla otoczenia, co jest źródłem niektórych konfliktowych, krzywdzących dla dziecka sytuacji. Jest to krzywdzące dla dziecka, bo ono nie zdaje sobie sprawy z tego jak jest odbierane jego funkcjonowanie i sposób reagowania. Nie zdaje sobie sprawy z tego jak przeciwdziałać swoim problemom. Dzieci z ADHD mają zawsze zmniejszone poczucie pewności siebie, bo nie potrafią wyciągać wniosków ze swoich złych doświadczeń. To wszystko prowadzi nierzadko do zachowań agresywnych i do uczucia poniżenia. Dziecko nie rozwija poczucia własnej godności, co prowadzi do niebezpiecznych dla niego samego zachowań.

Comments are closed.